Emplenant aquest formulari podràs inscriure el teu grup d'amics al sopar.

Requisits d'inscripció

Per tal de participar i poder ser un dels protagonistes de la gala dels Granots d'Or, cal complir una sèrie de requisits:

  • S'ha de presentar com a mínim un curtmetratge per taula reservada (no obstant, no és necessari que tots els de la taula surtin al vídeo).
  • Abans de fer la inscripció, heu de tenir una breu noció del curtmetratge que presentareu (en el formulari hi ha un apartat on li heu de posar un títol, i redactar una breu descripció sobre el mateix).
  • Acceptar que l'organització es reserva el dret de censurar algún curtmetratge en cas de ser necessari.
Preu d'inscripció

El preu d'inscripció als Granots d'Or és de 20€ per persona.

Pensau que és un gran esdeveniment que comporta molts de costs, i pràcticament cap benefici econòmic. Amb aquest pagament, entre d'altres, ajudau a finançar:

  • Sopar de buffet.
  • Recursos materials necessaris per l'esdeveniment (coberteria, manteleria, premis, decoració, etcètera).

Serà una nit inoblidable plena d'humor, molt agradable, glamurosa i amb moltes sorpreses. Pareixerà que esteis a HOLLYWOOD! No és pagat!

Nombre de persones a inscriure

Quantes persones sereu a la taula, i per tant, sopareu?

La persona responsable ha d'estar inclosa en aquest nombre de persones.